top of page

הסיפור שלי

ד"ר משה מעין, יליד גרמניה , תושב פתחת תקוה משנת 1941

לימודים אקדמאיים: תואר ראשון בבקטריולוגיה, תואר שני במדעי החיים, דוקטורת במיקרוביולוגיה רפואית

לימודי ציור ואומנות

גרפיקה, מכונים ישראלים לטכנולוגיה, אבי מרגלית, 1965

סדנת ציור, רישום ושמן,יגאל ורדי, 1974 - 1977

סדנת ציור גבעת השלושה - רישום, שמן ואקריליק, אירנה מורוז 1989 - 2002

סדנת רישום מודל, צבי וייץ, החל מ 1998

המכון לאומנות חזותית פתח תקוה, כתת אנן, יוסי מרק, החל מ 28.10.2001

המכון לאומנות חזותית פתח תקוה, סדנת אקוורל, זהר טריפון, 4.2002 - 7.2004

סדנת ציור מועדון גבעת השלושה - רישום, שמן פנדה, ורדה רותם חלפון, 4.2002 - 2.2004

סדנת ציור רישום ושמן, עופר עד, החל מ 4.2004

Contact
bottom of page